Сервіс комбінує квиткові пропозиції організаторів і реселерів. Ціни реселерів можуть бути вище номінальних.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

Дані Правила користування сайтом (надалі: "Правила") регулюють користування Сайтом bilet.stylus.ua (надалі "Сайт"), що знаходиться в законному користуванні та адмініструванні ПАТ: «Перша білетна агенція» (надалі - Адміністрація).

 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. 1.1. Цей документ визначає умови отримання Користувачами послуг на Сайті та є публічною офертою відповідно до чинного законодавства України.

  2. 1.2. Використання Сайту, а саме, перебування на ньому, розміщення, використання або вибір інформації на Сайті, користування послугами або спеціальними можливостями Сайту є повним і беззастережним акцептом (згодою) з даними Правилами, їх окремими положеннями і можливими наслідками через їх недотримання.

  3. 1.3. Відповідно до даних Правил, Користувачем вважається будь-яка фізична особа, яка згідно з даними умовами (здійснила акцепт оферти), як це зазначено в п.1.2. вище.

  4. 1.4. Користувач згоден, що певні послуги або більш доступний режим Сайту можуть бути доступні і / або надаватися на окремих умовах, текст яких в такому разі буде розміщений на відповідній сторінці Сайту, згода з якими буде вважатися наданою тим ж способом, що і згода з текстом даних Правил.

  5. 1.5. Адміністрація залишає за собою право змінювати або доповнювати норми і положення даних Правил без зобов'язання адресного інформування про такі зміни або доповнення. Остання версія даних Правил замінює попередню і публікується на Сайті автоматично. Подальше використання Сайту відповідним Користувачем після зміни Правил буде означати, що такий Користувач однозначно і беззастережно приймає Правила в їх новій редакції. У разі якщо Користувач не приймає зміни в Правилах, такий Користувач в праві припинити використання Сайту або видалити свій обліковий запис на Сайті, однак це не дає йому права відмовитися від своїх зобов'язань, які були ним прийняті до публікації нової редакції правил — для таких дій все одно діє нова редакція правил.

  6. 1.6. Версія даних Правил, що знаходиться за адресою www.bilet.stylus.ua/site/terms-fan, автоматично вважається останньою діючою і актуальною версією даних Правил і регулює умови користування Сайтом в будь-який момент звернення до неї.

  7. 1.7. Доступ до Сайту і його змістом є безкоштовним. Окремі платні Послуги Адміністрації та умови їх надання вказані в тексті даних Правил або в тексті окремих умов, розміщених на Сайті, в залежності від ситуації.

 2. 2. ПОСЛУГИ адміністрації

  1. 2.1. Адміністрація надає можливість використання Сайту як технічної платформи для продажу та/або перепродажу ними один одному Квитків (надалі в тексті — «Послуги») та здійснює дії, які сприяють фактичній передачі Квитків, повній та своєчасній оплаті, що є добровільною волею вищезазначених Користувачів як учасників угоди купівлі-продажу. Приймаючи ці Умови, Користувач звільняє Адміністрацію від будь-якої відповідальності, що витікає з угод за участю таких Користувачів при використанні Послуг Адміністрації і даного Сайту.

  2. 2.2. Адміністрація пропонує Користувачам Сайту наступні платні послуги:

   1. - послугу з успішного розміщення оголошення щодо продажу квитку;

   2. - послугу щодо вчинення дій, які сприяють безпечній доставці/вручення квитка Користувачу, який придбав квиток через Сайт.

  3. 2.3. Згідно даних Правил, Квитком вважається документ (в тому числі, але не виключно: квиток, запрошення, пропуск, талон, купон, флаєр і т.і.), що дає право платного чи безкоштовного відвідування та/або участі в громадської, спортивної, культурної або будь-якої іншої Події відкритого або закритого типу (надалі в тексті — «Подія»), незалежно від умов її проведення, участі, організації і т.і. Квиток може бути виражений в паперовій, електронній, закодованій або будь-який інший формі, що однак не перешкоджає можливості пред'явнику такого квитка відвідувати або брати участь в Події.

  4. 2.4. Користувач, який відчужує Квиток, є в розумінні даних Правил — Продавцем. Користувач, на користь якого відбувається відчуження — Покупцем. Один і той же Користувач при здійсненні різних угод з купівлі-продажу Квитків може бути Продавцем і Покупцем.

  5. 2.5. Адміністрація не є володільцем або власником Квитків, а також не надає, не дарує, не продає, не купує, не надає право на тимчасове користування, не передає права власності або володіння. Послуги Адміністрації, згідно даних Правил, обмежуються наданням користувачам можливості використання Сайту з метою купівлі/продажу квитків, забезпечуючи по можливості безперебійну роботу Сайту, а також послуг, які перелічені в п. 2.1. Правил. До Адміністрації не переходить право власності на Квитки — таке право переходить тільки між Користувачами (від Продавця до Покупця) при використанні ними технічних можливостей Сайту та Послуг Адміністрації. Адміністрація також не приймає участь в розрахунку за придбані квитки на будь-якій стадії. Дії Адміністрації, що сприяють повній оплаті за квитки, обмежуються виключно інформуванням фінансової компанії, яка здійснює переказ коштів за квитки, про виконання користувачами умов угоди щодо купівлі-продажі квитків.

  6. 2.6. Адміністрація не здійснює контроль і не гарантує актуальність і достовірність будь-якої інформації, яка розміщується на Сайті будь-якою особою, крім Адміністрації. Тому Користувач, незалежно від того чи має намір він виступити Продавцем або Покупцем в рамках окремої угоди-купівлі-продажу квитка, несе відповідальність за надання повної, актуальної, достовірної та точної інформації про опубліковані до продажу квитки, їх наявності, вартості і т.і.

  7. 2.7. Послуги Адміністрації є предметом двосторонньої угоди між відповідним Користувачем і Адміністрацією. Така угода вважається укладеною на умовах, визначених цими Правилами за умови акцепту публічної оферти, якою є дані Правила. Ніщо в даних Правилах не може тлумачитися як надання Адміністрацією Користувачам послуг фінансового посередництва.

 3. 3. РЕЄСТРАЦІЯ Користувача на Сайті

  1. 3.1. Для отримання послуг на Сайті Користувач повинен пройти на Сайті процедуру реєстрації як Користувач Сайту. Така реєстрація означає згоду користувача з цими Правилами, згода на обробку і передачу персональних даних (в тому числі про банківські картки) та інформації про угоди, які ініційовані через Сайт, фінансовим компаніям з метою здійснення ними переказу коштів для розрахунків по операціях, ініційованих через Сайт. Реєстрація може здійснюватися тільки після явного підтвердження Користувачем такої згоди шляхом проставлення відмітки в спеціально призначеному для цього поле на Сайті.

  2. 3.2. Для успішної реєстрації Користувач повинен підтвердити шляхом проставлення спеціальної позначки як це зазначено вище, що він є повнолітнім, повністю дієздатним, має повне право і повноваження представляти юридичну особу, якщо дія по реєстрації на Сайті виробляються від імені юридичної особи, добровільно і усвідомлено надає свої або представленої ним юридичної особи, актуальні, справжні і достовірні дані (в тому числі особисту контактну інформацію) для їх використання на Сайті. Ці дані будуть оброблятися у відповідності з політикою конфіденційності та захисту персональних даних, прийнятих і розміщених Адміністрацією на Сайті.

  3. 3.3. Користувач зобов'язується при необхідності змінювати свої персональні контактні дані для того, щоб на Сайті завжди відображалися справжні, актуальні, достовірні дані, і несе особисту відповідальність за такі зміни і/або несвоєчасність їх внесення.

  4. 3.4. Для реєстрації, Користувач повинен надати Адміністрації наступні особисті дані: ім'я / найменування, адреса електронної пошти, пароль.

  5. 3.5. Після заповнення Користувачем всіх необхідних полів для реєстрації на Сайті, йому присвоюється ім'я користувача, яке відповідає його електронній адресі, зазначеної в реєстраційній формі; пароль доступу до Сайту, наданий при реєстрації, Користувач може змінити пізніше за власним бажанням. Відповідальність за внесення реєстраційних даних, а також будь-якої іншої інформації на Сайті, а також за зберігання і безпеку обраного імені користувача або пароля Користувача, несе сам Користувач. При цьому мається на увазі, що всі дії Користувача, а також і всі договори купівлі-продажу Квитків на Сайті, відбуваються безпосередньо їм або його належним чином уповноваженим представником (якщо Користувач є юридичною особою) з використанням його імені користувача та паролю.

  6. 3.6. У будь-якому випадку, Користувач несе повну і персональну відповідальність за будь-які помилкові або неточні надані відомості, які можуть завдати будь-якої шкоди кому-небудь, в тому числі Адміністрації, самому Користувачу, іншим Користувачам або третім особам. Крім того, Користувач наданням інформації та контактних даних підтверджує свою згоду на те, щоб Адміністрація зв'язувалася з ним із застосуванням таких контактних даних.

  7. 3.7. Надалі для використання всіх можливостей сайту Користувач повинен проходити авторизацію на Сайті з використанням своїх реєстраційних даних (електронна адреса та пароль). Це дає йому можливість використання Сайту в рамках свого профілю користувача, що, в свою чергу, дозволяє отримувати на сайті повідомлення, нагадування і т.д., а також використовувати інші можливості сайту, які не доступні для неавторизованих користувачів.

 4. 4. ПРОДАЖ квитків. Розміщення ІНФОРМАЦІЇ

  1. 4.1. Публікація пропозиції. Після реєстрації на Сайті, Користувач, зацікавлений у продажу квитка, має можливість опублікувати на Сайті інформацію про такий Квиток та використати технічну можливість Сайту. Необхідною для публікації на Сайті інформації про квиток є назва Події, дата, тип квитка, кількість Квитків на Події, бажана ціна продажу квитка і вся додаткова інформація, що зазначена на квитку і яка важлива для його реалізації. Інформація про квиток повинна бути достовірною і правильною. При розміщенні пропозиції на Сайті Продавець здійснює, як передоплату за Послуги Адміністрації з успішного розміщення оголошення щодо продажу Квитку, платіж на користь Продавця/Адміністрації у розмірі 1 грн. зі своєї картки, на яку він планує отримувати оплату за Квитки, зазначені ним у відповідній пропозиції при заповненні відповідних полів в окремому вікні фінансової компанії.

  2. 4.2. Тільки Продавець несе відповідальність за неможливість зарахування коштів на зазначену ним банківську карту, якщо платіж був здійснений Покупцем, незалежно від причин такої неможливості, також Продавець відповідає за правильність зазначення реквізитів такої карти і за подальше використання або невикористання зарахованих на карту засобів.

  3. 4.3. Користувачі з метою проведення операцій з переказу коштів (розрахунків за Квитки/Послуги) зобов’язані пройти всі необхідні процедури та погодитися на відповідні умови фінансової компанії.

  4. 4.4. Публікація на Сайті пропозиції Продавця щодо продажу квитка дає Адміністрації, а також її партнерам, право для публікації і розкриття всієї опублікованій Продавцем на Сайті інформації на Інтернет-сайти і ресурси, власниками або законними користувачами яких вони є.

  5. 4.5. Публікація пропозиції з продажу квитка є явно вираженою згодою і зобов'язанням Продавця завершити угоду з купівлі-продажу квитка згідно прописаним у відповідній пропозиції (оголошенні) умовам.

  6. 4.6. Така публікація пропозиції з продажу квитка на Сайті є згодою Продавця на отримання ним Послуг Адміністрації (на використання технічного функціоналу сайту для такої угоди) в рамках угоди купівлі-продажу Квитка, а також платних послуг Адміністрації, які перелічені в п. 2.2. цих Правил. При цьому також вважається, що Продавець згоден і визнає, що надання Послуг передбачає оплату послуги з успішного розміщення оголошення на Сайті і, в деяких випадках, штрафні санкції на користь Адміністрації за недотримання умов даних Правил та/або договору купівлі-продажу квитка, з моменту підтвердження згоди Покупцем щодо опублікованої пропозиції. Більш того, в разі необхідності Адміністрація має право вимагати відшкодування Продавцем різного роду шкоди.

  7. 4.7. У загальному порядку термін дії окремого пропозиції з продажу квитків буде обмежений датою проведення відповідної Події, про яку йдеться в опублікованому оголошенні (пропозиції). Адміністрація видаляє пропозицію про продаж квитків на наступний день після дати Події, зазначеної у відповідному квитку, якщо більш ранній термін дії пропозиції не вказано Продавцем при його публікації на Сайті. Адміністрація у будь-який момент має право анулювати (видалити) пропозицію Продавця, якщо буде вважати, що відповідна пропозиція може містити ризик для Покупця.

  8. 4.8. Успішним є розміщення (публікація) оголошення (пропозиції) про продаж квитка (квитків) на подію, що призвело до укладення і виконання договору купівлі-продажу відповідних квитків із використанням Послуг Адміністрації. В іншому випадку розміщення оголошення (пропозиції) про продаж квитка (квитків) є не успішним.

 5. 5. ВАРТІСТЬ квитків І ПОСЛУГ

   1. 5.1.1. Доступ користувачів до Сайту не оплачується.

   2. 5.1.2. Вартість послуги з успішного розміщення (публікації) оголошення (пропозиції) з продажу квитка/квитків Продавцем оплачується в розмірі 1 гривні за кожну публікацію пропозиції з продажу квитка.

   3. 5.1.3. Вартість послуги з безпечної доставки/вручення квитка Користувачу, який придбав квиток через Сайт є договірною (залежить від багатьох факторів в тому числі таких як вартість квитка, форми квитка та форм його захисту, віддаленість продавця, кількість часу, що залишилась до початку Події) та повідомляється Покупцю через Сайт до моменту укладення договору купівлі-продажу квитка.

  1. 5.2. У разі, коли операції з продажу квитків обкладаються митом або податками, відповідальність за їх виплати лягає на Продавців, зокрема це стосується визначення типу і розміру виплати для включення в остаточну вартість пропозиції.

  2. 5.3. Продавець визначає вартість квитка в рамках кожної окремої пропозиції. Продавець має право на свій розсуд робити знижку, пов'язану з придбанням певної кількості квитків, про що він зобов'язаний вказати на Сайті у відповідній пропозиції про продаж квитків. Адміністрація не має ніякого відношення до ціноутворення, а також ніякого впливу на зміну запропонованих цін.

  3. 5.4. Продавець має право змінити ціну квитка в рамках будь-якої пропозиції в будь-який момент до підтвердження покупки квитка по такій пропозиції Покупцем.

  4. 5.5. Таким чином, ціна кожного окремого квитка, яка зазначена у відповідній пропозиції, буде, враховуючи положення описані в даному розділі Правил, включати в себе:

   1. 5.5.1. вартість такого квитка;

   2. 5.5.2. розмір комісій і вартість інших послуг платіжних систем і фінансових установ, які забезпечують перерахування коштів, як це передбачено цими Правилами.

  5. 5.4. Перерахування грошових коштів за придбаний Квиток на користь Продавця здійснюється фінансовими установами.

 6. 6. Здійснення угод купівлі-продажу

  1. 6.1. Покупець має можливість відзначити/забронювати пропозицію про продаж квитків з використанням технічних можливостей Сайту, про що електронним листом від імені Адміністрації повідомляється Продавець. Після отримання такого листа Продавець не може видалити або змінити відповідну пропозицію. Продавець також з цього моменту зобов'язується відкласти відмічені / заброньовані квитки, щоб мати можливість надати їх Покупцеві негайно, і підтвердити наявність у нього зазначеного / заброньованого квитка з використанням технічних можливостей Сайту. Після того, як Покупець підтверджує укладення договору купівлі-продажу відзначеного квитка і він негайно зобов’язаний здійснити розрахунки із Адміністрацією за послугу щодо вчинення дій, які сприяють безпечній доставці/врученню квитка.

  2. 6.2. Продавець, в свою чергу, зобов'язаний довести угоду до логічного завершення таким чином, щоб Покупець міг успішно отримати придбані Квиткина Події і скористатися ними належним чином. Для цього Продавець передає оплачені Квитки Адміністрації, яка згодом передає їх Покупцеві. Спосіб доставки Квитків на адресу Адміністрації вибирається Продавцем із запропонованих на Сайті. Вартість доставки, відповідно до обраного способу, оплачується Продавцем.

  3. 6.3. Сума оплати за продані квитки перераховується фінансовою компанією Продавцю протягом 15 днів з дати, коли відбулося Подія, вказаної в проданих квитках, якщо від Покупця не надходило обґрунтованої скарги та Адміністрація повідомила фінансову компанію про належне виконання Продавцем своїх обов’язків згідно із Правилами та своєю пропозицією. У будь-якому разі Адміністрація не є стороною, яка яким-небудь чином здійснює переказ коштів чи інші фінансові послуги.
   За наявності підстав, Адміністрація зобов`язана повідомити фінансову компанію, яка здійснює переказ коштів, про те, що підстав для завершення транзакції з переказу коштів за відповідним договором купівлі-продажу, немає. У такому разі кошти повинні повернути Покупцю відповідно до угоди із фінансовою компанією.

  4. 6.4. Якщо пропозиція/квиток скасовується до того, як відбулося Подія, з причин, не залежних від Адміністрації або Покупця, оплата Покупця за Квитки повертається фінансовою компанією Покупцю (за вирахуванням застосовних комісій). Про надходження оплати електронним листом повідомляється Продавець і Покупець.

  5. 6.5. Всі продажі є остаточними. Адміністрація не несе відповідальності за умови проведення Подій, за можливі зміни їх місця, часу і програми проведення, а також за скасування Події, яка може статися — незалежно від часу і умов, коли це сталося. За Адміністрацією залишається виняткове право на перегляд вже проведених операцій, пов'язаними з укладеними угодами купівлі-продажу Квитків, в разі, якщо мало місце така зміна або скасування. Також у загальному порядку не підлягають поверненню або обміну вже придбані або оплачені Квитки.

  6. 6.6. Ніщо в даних правилах або домовленостях Продавця з Покупцем не може накладати на Адміністрацію зобов'язання здійснити скасування розміщеного оголошення, незалежно від стадії його реалізації, а так само повернути суму винагороди щодо укладання угоди. Користувачі беруть цю норму і визнають, що на неї не поширюється дія законодавства про захист прав споживачів, тому що договір купівлі-продажу укладається і виконується без впливу Адміністрації на процес його укладення.

  7. 6.7. З метою можливості вчинення Адміністрацією дій, які сприяють безпечній доставці/врученню квитка Користувачу, який придбав квиток через Сайт — оплачені Квитки повинні бути відправлені Продавцем Адміністрації не пізніше 36 годин після отримання повідомлення на Сайті про оплату Покупцем вартості Квитка, якщо інший термін не зазначений Продавцем у відповідній пропозиції. У будь-якому випадку доставка квитка на адресу Адміністрації повинна відбутися таким чином, щоб Адміністрація в розумно допустимий термін змогла доставити такі Квитки Покупцеві аналогічним способом і до моменту початку Події. Спосіб доставки квитка на адресу Адміністрації визначається і оплачується Продавцем з використанням технічних можливостей Сайту. Через зазначені 36 годин (або менше, як передбачено вище) Адміністрація має право анулювати продаж без будь-яких компенсацій Продавцю. У разі, якщо, на розсуд Адміністрації, пропозиція (оголошення) не анулюється, Продавець може бути оштрафований за несвоєчасне надання Квитків, як це передбачено цими Правилами. Рішення про накладення штрафних санкцій або анулювання угоди купівлі-продажу залишається цілком і повністю за Адміністрацією.

  8. 6.8. Електронні квитки. У випадках, коли Продавець припустився помилки при відправці або завантаженні електронних квитків на Сайт, Адміністрація накладає на продавця штрафні санкції, відповідно до випадків відправки невірних Квитків, як описано нижче. Якщо Продавець завантажує або відправляє електронною поштою невірний PDF-файл (або інший формат) або створює свій власний відсканований файл або ксерокопіює паперові Квитки, така угода буде припинена з накладенням на Продавця відповідних штрафних санкцій за відправку невірних Квитків. У разі придбання електронних квитків, Покупець отримає їх по електронній пошті на адресу, вказану їм як контактну при реєстрації на Сайті або при подальшій зміні такої адреси. Оскільки в цьому випадку йдеться про квитки в електронному форматі (PDF або інший формат), Покупець не має права відмовитися від квитка.

  9. 6.9. У разі виникнення будь-яких проблем/незручностей з відвідуванням і/або перебуванням на Заході, Покупець зобов'язаний негайно і/або не пізніше 1 (однієї) години з початку Заходу звернутися до Адміністрації по зазначеним на сайті засобам зв'язку ((044) 2294949, (098) 5014949, (093) 5014949, (095) 5014949) із зазначенням і описом проблем/незручностей, які виникли. У разі, якщо відповідне звернення надійде до Адміністрації в термін більш ніж 1 (одна) година з моменту початку Заходу, таке звернення Адміністрацією не розглядається.

  10. 6.10. Продавець несе повну відповідальність за доставку до Адміністрації проданих їм Квитків з урахуванням того, що процедура доставки варіюється в залежності від різних служб доставки. У разі виникнення ситуації, коли Продавець не має ніяких доказів, збору або сканування конверта до відправки, Адміністрація не зможе переконатися в тому, що Квиток був відправлений, отже, Адміністрація має право анулювати пропозицію і накласти на Продавця штрафи, передбачені за збій замовлення/не відправлення квитка.

  З метою даних Правил, до невірних квитків відносяться наступні:

  1. Місця в ряду відмітному від опублікованого;

  2. Місця в секторі відмітному від опублікованого;

  3. Місця, які розташовані вище опублікованій зони, незалежно від відстані до сцени;

  4. Будь-яка зміна пронумерованого місця на вхідний квиток без певного місця і навпаки;

  5. Місця, які з точки зору Покупця не збігаються з його очікуваннями;

  6. Роздільні місця у випадках, коли вони були придбані разом (опубліковані квитки в одної пропозиції);

  7. Місця, продані, як розташовані "поруч", але в реальності вони знаходяться не "пліч-о-пліч";

  8. Є обмеження на Квитки (їх використання), які не були чітко описані в момент їх публікації;

  9. Квитки відмітної категорії опублікованій в пропозиції.

 7. 7. НЕВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ. ШТРАФНІ САНКЦІЇ

  1. 7.1. Адміністрація має право накладати штрафні санкції у формі штрафів.

  2. 7.2. Дані штрафні санкції будуть накладені на Продавців в наступних випадках:

   1. 7.2.1. Квиток відправляється Покупцеві пізніше максимального терміну, встановленого Адміністрацією для відправки квитків на Подію;

   2. 7.2.2. Відправлений Квиток не відповідає опублікованій пропозиції про продаж квитка, незалежно від того, що він суб'єктивно вважається того ж рівня або краще, ніж зазначений в пропозиції;

   3. 7.2.3. Здійснюється повернення чи відшкодування суми оплати квитка Покупцю в зв'язку з тим, що угода купівлі-продажу Квитків не була виконана належним чином з вини Продавця.

  3. 7.3. Дані штрафні санкції будуть накладені на Покупців в наступних випадках:

   1. 7.3.1. Покупець скасував операцію купівлі-продажу Квитків і зажадав повернення сплачених грошових коштів.

  4. 7.4. Штрафні санкції, накладені Адміністрацією на користувачів, завжди мають форму грошових зборів. Сума штрафу списується з джерела, наданого відповідним Користувачем як аванс за надані Послуги.

  5. 7.5. Якою б не була форма оплати, штрафні санкції будуть накладені Адміністрацією автоматично у всіх випадках, коли будуть зафіксовані порушення, описані нижче.

   1. 7.5.1. З боку Продавця:

    1. 7.5.1.1. Несвоєчасна відправка Квитків, пізніше термінів, зазначених у п. 6.7. даних Правил.

    2. 7.5.1.2. Відправка Покупцеві невірних Квитків, які, однак, були прийняті Покупцем. Дана штрафна санкція буде включати компенсацію за надання невірного квитка Покупцеві і зарахована безпосередньо на рахунок Покупця, з якого відбувалася оплата, якщо таке зарахування технічно можливо.

    3. 7.5.1.3. Квитки не були відправлені;

    4. 7.5.1.4. Відправка невірних Квитків Покупцеві, які не були прийняті Покупцем.

 8. 8. Гарантії Адміністрації

  1. 8.1. Адміністрація залишає за собою право без пояснення причин відмовити Користувачеві у відкритті облікового запису на Сайті або ж закрити вже існуючі. Користувач, який виступає як Продавець, зобов'язаний виконати зобов'язання за всіма поточними замовленнями на момент закриття облікового запису. Адміністрація залишає за собою право скасувати будь-які пропозиції Продавця на момент закриття рахунку Продавця. Після закриття рахунку Адміністрація врегулює всі незакриті платежі Продавця, за вирахуванням застосовних штрафних санкцій.

 9. 9. Гарантії для Продавців

  1. 9.1. Адміністрація передає фінансовій компанії своєчасну та повну інформацію про хід виконання договору купівлі-продажу Квитків для завершення транзакції з переказу коштів, отримання оплати за успішно здійснені операції купівлі-продажу Квитків Продавцю, відповідно до положень відображених в цих Правилах.

  2. 9.2. Адміністрація гарантує можливість безпечного отримання оплачених Квитків Покупцем після їх надання Продавцем.

  3. 9.3. Адміністрація гарантує Продавцю можливість змінювати ціну опублікованої пропозиції і вилучити її до тих пір, поки адміністрація не повідомить Продавця по електронній пошті, що виставлені їм Квитки були заброньовані або куплені, що вважається підтвердженням угоди купівлі-продажу Квитка.

 10. 10. Гарантії для Покупців

  1. 10.1. Адміністрація зробить все можливе, щоб гарантувати Покупцям Квитків їх справжність та своєчасне отримання.

  2. 10.2. Адміністрація робить все від неї залежне для своєчасної доставки оплаченого квитка і доставленого Адміністрації Квитка Покупцеві, однак не гарантує своєчасної доставки через можливі дії/бездіяльність третіх осіб або обставин непереборної сили. Якщо доставка не була здійснена з вини Адміністрації, то Адміністрація повідомить фінансову компанію про неможливість завершення транзакції з переказу коштів. У такому разі кошти повертаються Покупцю відповідно до угоди із фінансовою компанією.

  3. 10.3. Адміністрація не несе відповідальності за можливі зміни, які можуть статися в відношенні Події, ні за дії по недотримання своїх обов'язків артистами, учасниками або організаторами Подій, або третіми особами.

 11. 11. Спеціальні Пропозиції

  1. 11.1. Адміністрація зможе провести спеціальні акції та знижки від вартості своїх Послуг, за умови, що дана інформація буде належним чином опублікована на Сайті і буде регулюватися положеннями, встановленими раніше.

 12. 12. Сповіщення-Повідомлення

  1. 12.1. Для найкращого і більш безпечного способу обслуговування, весь зв'язок між Адміністрацією і Користувачами, які виступають для окремого повідомлення або повідомлення Покупцем, або Продавцем, або просто Користувачем, який на даний момент не бере участі в угоді купівлі-продажу квитка, буде здійснюватися по електронній пошті, а також шляхом відображення автоматичних (спливаючих) повідомлень, оповіщень, нагадувань і т.і. в профілі Користувача на Сайті.

  2. 12.2. Незалежно від вищенаведеного, у виняткових випадках і для встановлення швидкого зв'язку і повідомлень, які необхідно передати, з Користувачем будуть зв'язуватися по телефону, з використанням наданих реєстраційних або контактних даних, якщо такі були так чи інакше надані Адміністрації.

  3. 12.3. У будь-якому випадку, опубліковані пропозиції Продавців і згоди з боку Покупців на умови таких пропозицій повинні бути завжди підтверджені з боку Адміністрації по електронній пошті на адресу, надану Користувачем, або за допомогою повідомлень, оповіщень, нагадувань і т.і. в профілі Користувача на Сайті.

  4. 12.4. Всі повідомлення і сповіщення з боку користувачів до Адміністрації вважаються дійсними в усіх відношеннях, коли направляються електронною поштою на адресу: info@bilet.stylus.ua. Всі повідомлення з боку Адміністрації, спрямовані Користувачеві, будуть вважатися успішно отриманими Користувачем, при використанні контактних даних, так чи інакше наданих Користувачем Адміністрації. Сповіщення і нагадування на адресу Користувача будуть вважатися успішно отриманими Користувачем в разі його авторизації на Сайті — з моменту такої авторизації.

 13. 13. Використання Сайту і Послуг

  1. 13.1. Користувач зобов'язується використовувати Сайт та його Послуги відповідно до чинного місцевого законодавства країни перебування Користувача, законодавством України, цими Правилами, а також дотримуватися моральних засад, звичаїв ділового обороту, добрих намірів і правопорядку.

  2. 13.2. Для цього Користувач не повинен використовувати Послуги з метою, що завдає шкоди правам та інтересам третіх осіб, іміджу та ділової репутації Сайту, Адміністрації, або яким-небудь чином завдаючи шкоди, порушуючи або перешкоджаючи нормальному використанню Послуг, обладнання або документів, файлів і всіх видів інформації , що зберігається на будь-якому комп'ютері, що належить Адміністрації або іншим Користувачам або будь-якого користувача Інтернету (апаратне і програмне забезпечення). Також Користувачеві заборонено при використанні Сайту збирати, в тому числі автоматичним способом або із застосуванням програмного забезпечення, будь-які персональні дані, в тому числі інших користувачів (фішинг), а також займатися іншими видами Інтернет-шахрайства.

 14. 14. Використання інформаційного наповнення

  1. 14.1. Відповідно до вищесказаного, Користувач зобов'язується використовувати інформаційне наповнення, опубліковане для використання Користувачами Сайту, розуміючи, що даний зміст має обмежувальний характер, тексти, фотографії, графічні зображення, технології, програмні забезпечення, посилання і інші аудіо і відео контент, а також графічний дизайн і коди джерел (далі "Наповнення"), відповідно до чинного законодавства, цих Правил та іншим, а також моральними засадами, добрими намірами, звичаями ділового обороту й існуючого правопорядку, і, зокрема, зобов'язується утриматися від:

   1. 14.1.1. програвання, копіювання, поширення, надання або будь-яких інших форм публічного сповіщення, зміни Наповнення, за винятком випадків, коли на це є відповідний дозвіл власника відповідних прав;

   2. 14.1.2. видалення, зміни, компіляції або будь-якого іншого порушення "авторського права" та інших ідентифікаційних даних, що відносяться і захищаються Адміністрацією або третіми особами.

 15. 15. Інтелектуальна власність

  1. 15.1. Усі товарні знаки, фірмові найменування, логотипи або будь-яке Наповнення, які з'являються на Сайті, є власністю Адміністрації або належать третім особам, і використання або доступ до Сайту та/або Послуг, не дає право Користувачу на їх використання.

  2. 15.2. Таким чином, Наповнення є власністю Адміністрації або третіх осіб і не передається Користувачеві, відповідно до положень цих Правил, тим самим Користувачеві не дається право, крім того, що дозволяє доступ до Наповнення для належного використання Сайту та Послуг, як передбачено цими Правилами.

 16. 16. Обмеження ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  1. 16.1. Адміністрація, не гарантує цілодобового доступу до Сайту і Послуг, а також тривалість одного сеансу роботи/доступу до роботи Сайту. У випадках, коли про перерву в роботі або технічних збоях відомо заздалегідь, Адміністрація заздалегідь попередить про такі перерви або збої щодо Послуг.

  2. 16.2. Адміністрація також не гарантує доступу до Сайту і Послуг в разі, якщо на обладнанні Користувача відбуваються технічні збої, воно несумісне з технічними вимогами Сайту та/або не підключено до мережі Інтернет, а також в разі розриву з'єднання мережі між обладнанням Користувача і Сайтом.

  3. 16.3. Адміністрація не несе відповідальність за шкоду будь-якого роду, яка може виникнути у Користувача або третіх осіб унаслідок доступу до Сайту, його функціональних особливостей і технічних можливостей, або шахрайського використання Сайту і наслідків Інтернет-шахрайства будь-якого роду, а також з причини переходу з Сайту на інші веб-сторінки і Інтернет-ресурси.

  4. 16.4. Адміністрація не контролює і не гарантує відсутність вірусів і інших небажаних програм і елементів в Наповненні і/або на Сайті, навіть якщо вони могли викликати збої в роботі обладнання, програмного та апаратного забезпечення Користувача або третіх осіб, електронних документів і файлів, що зберігаються в комп'ютерній системі Користувача або третіх осіб. Таким чином, Адміністрація не несе ніякої відповідальності за збиток будь-якого роду від наявності вірусу або інших небажаних програм і елементів в Наповненні і/або на Сайті.

  5. 16.5. Адміністрація не гарантує правильність, точність, повноту та актуальність Наповнення на Сайті. Адміністрація не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, який може бути спровокований недостатньою правильністю, точністю, повнотою і/або актуальністю Наповнення, будь-яких контактних або персональних даних на Сайті.

  6. 16.6. Адміністрація не зобов'язана контролювати використання і порядок використання Користувачами Сайту, Послуг та Наповнення. Зокрема, Адміністрація не гарантує використання Користувачами Сайту, Послуг та Наповнення, згідно з цими Правилами, належним чином і відповідно до законодавства.

  7. 16.7. Адміністрація не несе відповідальності за перевірку особистості Користувачів, а також достовірності, повноти і/або актуальності даних, наданих Користувачами про самих себе для Адміністрації та іншим Користувачам.

  8. 16.8. Адміністрація не несе відповідальності за можливу шкоду, завдану внаслідок використання Послуг та Наповнення Користувачем, який міг би виникнути в зв'язку з відсутністю точності, дійсності, повноти і/або актуальності інформації, яку Користувачі надають для Адміністрації і іншим Користувачам, зокрема, але не виключно, за можливі збитки будь-якого роду, які можуть бути викликані спотворенням особистих даних Користувача в будь-який момент взаємин з використанням Сайту.

 17. 17. ВІДМІНА І ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

  1. 17.1. Адміністрація може скасувати або призупинити в будь-який момент і без необхідності попереднього сповіщення надання своїх Послуг для тих Користувачів, які не виконують дані Правила.

 18. 18. Період Дії І ЗАКІНЧЕННЯ

  1. 18.1. Надання Послуг, з самого початку не має терміну дії. Адміністрація, однак, має право припинити або призупинити надання Послуг Сайту в будь-який момент на свій розсуд. У випадках, коли це можливо, Адміністрація попередньо, як можна більш завчасно, повідомить про припинення або призупинення надання Послуг.

 19. 19. ЗАСТОСОВНЕ законодавство І ЮРІСДІКЦІЯ

  1. 19.1. Функціонування Сайту і ці Правила, їх використання, регулюються чинним українським законодавством. У разі необхідності та при виникненні будь-яких спорів, сторони чітко домовляються про те, що головним органом для вирішення конфліктів буде суд. Незважаючи на вищесказане, сторони зобов'язуються спробувати вирішити всі конфлікти мирним шляхом.